Tomografia optyczna OCT

SPEKTRALNA OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA (OCT, SOCT)

Pracownia OCT działa w naszym gabinecie od 2010 roku. Pracujemy na aparacie RS-3000 firmy NIDEK. Dzięki nowej technologii uzyskujemy przekroje siatkówki lub nerwu wzrokowego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Oprogramowanie pozwala na porównanie badania pacjenta z wynikami prawidłowymi. Nasz aparat pozwala również na wykonanie badania przedniego odcinka oka, w tym ocenę kąta przesączania oraz zbadanie grubości centralnej rogówki.

Wskazania do wykonania badania OCT są bardzo szerokie. Przede wszystkim badamy obszar plamki żółtej, czyli centralnej części siatkówki, gdzie jest największe nasycenie komórek światłoczułych. To dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej możemy czytać, rozróżniać szczegóły i kolory. Niestety jest wiele przyczyn, które powodują poważne uszkodzenia tej części oka i w efekcie znaczne pogorszenie ostrości wzroku:

 • AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem - stanowi wiodącą przyczynę utraty widzenia centralnego u osób po 50 roku życia. OCT pozwala na wykrycie wczesnych etapów choroby, których nie obserwujemy podczas standardowego badania. Lekarz zuskuje bardzo dokładny obraz siatkówki, podobny do uzyskanego w rezonansie magnetycznym. W diagnostyce OCT oceniamy postać, zaawansowanie, progresję i ewentualne efekty leczenia AMD.
 • Makulopatia cukrzycowa, czyli cukrzycowy obrzęk plamki żółtej - stanowi poważne powikłanie uszkodzenia siatkówki w przebiegu cukrzycy. Tomografia siatkówki pozwala na ocenę morfologii obrzęku, grubości siatkówki centralnej, obecności torbieli. Ocena plamki w OCT jest nieodzowna w trakcie terapii tego schorzenia.

Inne rzadziej występujące schorzenia plamki żółtej, w której OCT jest najlepszą metodą diagnostyczną i monitorującą przebieg leczenia:

 • otwory plamki żółtej
 • zmiany w wysokiej krótkowzroczności
 • zespół trakcji szklistkowo-siatkówkowej
 • zakrzep żyły środkowej siatkówki
 • błona przedsiatkówkowa
 • centralna surowicza chorioretinopatia (CSC)

OCT jest wykorzystywane w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia jaskry. Wykonujemy badanie grubości włókien nerwu wzrokowego i warstwy komórek zwojowych:

 • GDX - badanie grubości włókien nerwu wzrokowego dookoła tarczy. Uzyskujemy kolorowy wykres w postaci krzywej oraz wyniki numeryczne. Wynik pacjenta jest porównywany z normą dla danej grupy wiekowej.
 • HRT - dokonanie pomiaru wielu parametrów tarczy nerwu wzrokowego. Jak w badaniu poprzednim wyniki są analizowane i porównywane z normą.
 • GCC - analiza grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Wykazano, że ten rodzaj komórek najszybciej obumiera w jaskrze, stąd możliwość bardzo wczesnego wykrycia choroby. Należy podkreślić, że nie wszystkie aparart OCT mają możliwość badania tego parametru.
 • pachymetria - pomiar centralnej grubości rogówki. Badanie to pozwala na weryfikację pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

Istnieje możliwość porównania wyników badań danego pacjenta w systemie follow up.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie nie wymaga od Pacjenta specjalnego przygotowania. Przebiega szybko, jest bezbolesne i nieszkodliwe. Może być przeprowadzane wielokrotnie i zwykle nie ma konieczności podawania kropli poszerzających źrenicę.

Zalecamy profilaktyczne wykonanie badania OCT u Pacjentów z podwyższonym ryzykiem zachorowania na AMD, jaskrę oraz u Pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem lipidów.