Fotografia cyfrowa dna oka

FOTOGRAFIA CYFROWA Z AUTOFLUORESCENCJĄ

Badanie przeprowadzamy najnowszą funduscamerą firmy Canon. Urządzenie wykonuje standardowe kolorowe zdjęcie dna oka oraz umożliwia wykonanie badania autofluorescencji (FAF). FAF pozwala na bardzo szybką ocenę nieprawidłowości w zakresie nabłonka barwnikowego siatkówki i nerwu wzrokowego.

Fotografia cyfrowa jest niezbędną metodą monitorowania zmian chorobowych w przypadku:

  • znamion naczyniówki, będących zagrożeniem czerniakiem błony naczyniowej (ocena ewentualnego wzrostu)
  • retinopatii cukrzycowej (ilość i umiejscowienie wybroczyn, wylewów, wysięków, obrzęku)
  • zmian w naczyniach siatkówki w przebiegu nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu lipidów i in.
  • ocena obrazu tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze i innych neuropatiach
  • monitorowanie zmian degeneracyjnych siatkówki np. w przebiegu krótkowzroczności

PRZEBIEG BADANIA

Badanie nie wymaga od Pacjenta specjalnego przygotowania. Przebiega szybko, jest bezbolesne i nieszkodliwe. Może być przeprowadzane wielokrotnie i zwykle nie ma konieczności podawania kropli poszerzających źrenicę. Bezpośrednio po badaniu występuje zjawisko olśnienia, ustępujące po kilku minutach.

Polecamy wykonanie kolorowego zdjęcia dna oka każdemu pacjentowi w celu dokładnej dokumentacji.