Projekty Unijne

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt unijny

„MEDI-LOOK” SZAFKOWSCY SPÓŁKA JAWNA wraz z partnerami „LOOK” S.C. EWA SZAFKOWSKA, PIOTR SZAFKOWSKI oraz ESTE-LOOK MEDYCYNA ESTETYCZNA EWA SZAFKOWSKA SPÓŁKA JAWNA realizują projekt pn. „Pakiety usług medycznych – wdrożenie nowego modelu biznesowego”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Look s.c. Ewa Szafkowska, Piotr Szafkowski, Medi-Look Szafkowscy sp. jawna oraz Este-Look Ewa Szafkowska spółka jawna poprzez wprowadzenie na rynek medycznych pakietów, począwszy od 2020 roku.

Projekt zakłada modernizację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Efektem projektu będzie zaoferowanie klientom krajowym i zagranicznym pakietów usług medycznych oraz sprzedaż tych pakietów.

Wartość projektu: 1 773 119,61 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 020 463,09 zł

Zadzwoń